kr150,00 kr50,00

Helix Glass Smykke
[Glass006]

Helix Glass Smykke
Stort nydelig håndlaget smykke i glass. Dette smykket er produsert av kostbare materialer av aller høyeste kvalitet, noe som gjør at det utmerker seg i sammenligning med andre kunstneres produkter. På grunn av måten disse smykkene blir laget, er alle unik på sin egen helt spesielle måte. Smykket kan ha små luftbobler inni, dette er normalt. Flott gavetips! Perfekt for allergikere siden det kun er brukt glass og ingen metaller i selve smykket.
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '924' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '924' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]