kr1,00

Øredobber for Piercingmaskinen
[But 005]

Øredobber for Piercingmaskinen
Ekstra øredobb for piercing maskinen. Meget spiss for å gjøre jobben enklere og for at det ikke skal gjøre så vondt å stikke. beregnet for å lage hull i ørene, eller pierce andre kroppsdeler, enten manuellt eller med piercingpistol. Komplett med bakstykke. Pris er for 1stk, ikke et par.
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '880' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '880' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]