kr450,00

100 50cm Hair Extensions *Bølget*
[BW02]

100 50cm Hair Extensions *Bølget*
100 bunter 50cm 100% ekte menneskehår. Håret er ferdig montert med u-tip, ekte keratinfester for enkel montering. De ser faktisk mye penere ut i virkeligheten enn det bildene greier å vise! Disse gir deg et fantastisk fyldig hår akkurat slik moten er nå. Se ut som en **HOLLYWOOD-STJERNE** du også. Dette fyldige og silkemyke håret kan du krølle kreppe og behandle på samme måte som ditt originale hår siden det er ekte hår. Slå til nå! Dette er kvalitet!
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1067' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1067' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]