kr575,00

Hair Extensions m/Klips *L*
[Clip01L]

Hair Extensions m/Klips *L*
7 klips 100% ekte menneskehår Håret er ferdig montert på klips og monteres / demonteres på få minutter. Kort hår på dagtid, langt på kvelden! Dette kan brukes hele døgnet, eller kun når du har lyst! Kjøp deg et sett for ekstra fyldig hår nå! 20" lengde. (over 50cm) Inneholder følgende: Ett - 20cm klips (for bakhodet) To - 15cm klips (for bakhodet) To - 10cm klips (for sidene) To - 5cm klips (for sidene) Det er totalt 70g hår!! Dette tilsvarer 140 stk limte 0.5g fester. De ser faktisk mye penere ut i virkeligheten enn det bildene greier å vise! Disse gir deg et fantastisk fyldig hår akkurat slik moten er nå. Se ut som en **HOLLYWOOD-STJERNE** du også! Dette fyldige og silkemyke håret kan du krølle, kreppe og behandle på samme måte som ditt originale hår siden det er ekte menneskehår. Slå til nå! Dette er kvalitet!
Omtaler
1055 - Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'fancyweb_newfanc.o.date_purchased' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by

select p.products_id, p.products_image from orders_products opa, orders_products opb, orders o, products p where opa.products_id = '1019' and opa.orders_id = opb.orders_id and opb.products_id != '1019' and opb.products_id = p.products_id and opb.orders_id = o.orders_id and p.products_status = '1' group by p.products_id order by o.date_purchased desc limit 6

[TEP STOP]